Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 15 gości.

strajk generalny na śląsku 2013

Burżuazyjny rząd nie zgodził się na żądania robotników. 26 marca pierwszy od ponad 30 lat strajk generalny na Śląsku!

Strajk generalny na Śląsku 26 marca 2013 - Jeden za wszystkich - wszyscy za jednego!

Rozmowy Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego ze stroną rządową nie przynosły rezultatów. 26 marca na Śląsku odbędzie się 4-godzinny strajk generalny.

Śląski strajk generalny przesunięty w terminie, ale przygotowania do niego nie ustają na sile

Rząd do roboty za pięćset złotych!

Podczas spotkania Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego ze stroną rządową w dniu 30 stycznia 2013, zdecydowano że kolejne rozmowy odbędą się 11

Strajk generalny na Śląsku – referendum – Śląsk pokazuje drogę

Katowice

21 listopada w śląskich zakładach pracy rozpoczęło się przeprowadzanie referendów w sprawie przystąpienia do generalnego strajku solidarnościowego.

17.12.2012 - Demonstracja związkowców w Katowicach

Demonstracja WZZ "Sierpień 80" w Katowicach 17.12.2012

Kilka tysięcy pracowników, związkowców i zwykłych mieszkańców Katowic wzięło udział w demonstracji

See video

 
Szef śląsko-dąbrowskiej "Solidarności", Dominik Kolorz zapowiedział: – Jeśli zima ma być Tuska, to już wiosna będzie nasza!
 

Mówiono o pogardzie, jaką okazuje rząd Donalda Tuska  w stosunku do pracowników i organizacji ich reprezentujących. Ale to ma się skończyć, jeśli rząd dalej będzie rozmawiał wyłącznie sam z sobą lub pracodawcami.
 
Ostrzeżenie to przekazano wojewodzie śląskiemu, Zygmuntowi Łukaszczykowi. Poproszono go również o przekazanie szefowi rządu rózgi, ziemniaczanych obierek i węgla.
 
 
Poniedziałkową demonstrację zorganizował Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Tworzą go największe związki zawodowe działające w województwie: NSZZ "Solidarność", OPZZ, Forum Związków Zawodowych, WZZ "Sierpień 80" i ZZ "Kontra".
 

Strajk generalny na Śląsku - hutnicy i kolejarze będą strajkować!

Strajk generalny na Śląsku 2013 - jeden za wszystkich wszyscy za jednego

Przygotowania do strajku generalnego w województwie śląskim trwają w najlepsze. Referenda strajkowe rozpoczęły się już w dużej branży, jaką jest hutnictwo.

Społeczność

LENIN - rocznica