Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 22 gości.

Na stronie głównej

Ludwik Hass: Dyktatury w Europie Środkowo-wschodniej 1918-1939

Piłsudski01

Prof. J. Żarnowski ostrzegał, może i słusznie, przed pośpiesznymi uogólnieniami dotyczącymi różnorodnych aspektów problemu reżimów autorytarnych w Europie.

W. I. Lenin: Zadania związków młodzieży

lenin01

Zadania młodzieży komunistycznej oraz wszelkich innych organizacji w szczególności można byłoby określić jednym słowem: zadanie polega na tym, że trzeba się uczyć.

Konstytucja Rosji Radzieckiej (1918)

ussr

Rosja ogłasza się Republiką Rad Delegatów Robotniczych, Żołnierskich i Włościańskich. Cała władza w centrum i w poszczególnych miejscowościach spoczywa w ręku tych rad.

Vincent Kolo: Kapitalistyczna kontrrewolucja w Chinach

chinaflag2

Marksiści, podobnie jak wszyscy dziś, dyskutują o Chinach, które stały się centralnym punktem zainteresowania świata w zakresie rozwoju gospodarczego i politycznego.

Lew Trocki: Marksizm wobec terroryzmu

Trocki30

Nasi wrogowie klasowi mają zwyczaj narzekać na nasz terroryzm. Nie bardzo wiadomo co przez to rozumieją.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

marks