Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 7 gości.

ABC Marksizmu

Nadbudowa społeczna. Materializm historyczny przeciwko "wulgarnemu marksizmowi"

materializam hist-.gif

Maurice Cornforth
 
Materializm historyczny
 
Rozdział V
 
Część IV
 

Nadbudowa społeczna. Baza i nadbudowa

Tusk na zielonej wyspie - przykład burżuazyjnej propagandy, elementu nadbudowy w systemie kapitalistycznym

Maurice Cornforth
 
 
 
Rozdział V
 
 
 

Podstawowe prawo rozwoju społeczeństwa. Jednostka a klasa. Państwo a rewolucja

James Larkin - pomnik w Dublinie dobry

(Na zdjęciu pomnik Jamesa Larkina, przywódcy irlandzkich robotników z pierwszej połowy XX w, działacza związkowego, socjalistycznego i komunistycznego)
 
 

Źródło: Maurice Cornforth, Materializm historyczny , wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1964, str. 93-100
 
Wersja elektroniczna: Władza Rad (www.1917.net.pl), 2012
 
 
Przypisy:
 
[7] F. Engels, Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej, cyt. wyd., str. 46.
 
 
 
[8]K. Marks i F. Engels, Dzieła wybrane w dwóch tomach, t. II, cyt. wyd., str. 306.
 
[9]Tamże, str. 304 i 308.

[10] W. I. Lenin, Dzieła, t. 25, cyt. wyd., str. 416.

 
t'
[11] K. Marks i F. Engels, Manifest komunistyczny, cyt. wyd., str. 61.
 
 
 
[12]I. Lenin, Dzieła, t. 25, cyt wyd., str. 191.
 
[13]Marks i F. Engels, Manifest komunistyczny, cyt. wyd., str 68.

Sposób produkcji. Wyzysk. Klasy i walka klasowa

Greccy robotnicy z czerwonymi flagami

 
WYZYSK

 
Źródło: Maurice Cornforth, Materializm historyczny , wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1964, str. 54-64
 
Wersja elektroniczna: Władza Rad (www.1917.net.pl), 2012
 
Przypisy:
 
[3] K. Marks i F. Engels, Dziela wybrane w dwóch tomach, t. II, cyt. wyd., str. 252.
 
[4] Tamże
 
[5] W sprawie rozwoju własności prywatnej i wyzysku patrz: F. Engels, Pochodzenie rodziny, własności prywat­nej i państwa, rozdz. IX (K. Marks i F. Engels, Dzieła wybrane w dwóch tomach, t. II, cyt. wyd., str. 292—310).
 
[6] K. Marks, Kapitał, t. I, cyt. wyd., str. 229.
 
[7]Por. K. Marks, Kapitał, t. III, cz. 2, Warszawa 1959, str. 467.
[8] K. Marks i F. Engels, Dzieła, t. III, cyt. wyd., str. 22—23.
[9]W. I. Lenin, Dzieła, t. 6, Warszawa 1952, str. 266—267.
[10]W. I. Lenin, Dzieła, t. 29, Warszawa 1956, str. 415.
[11]K. Marks 5 F. Engels, Dzieła wybrane w dwóch tomach, t. II, cyt. wyd., str. 124.
[12]K. Marks i F. Engels, Manifest komunistyczny, cyt. wyd., str. 45.

Społeczność

USRR