Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 21 gości.

Lew Trocki

Lew Trocki: Rezultaty i perspektywy (1906) - rozdział V - Proletariat u władzy a chłopstwo

robotnik i chłop

Tekst jest tłumaczeniem pracy Lwa Trockiego, której angielskie tłumaczenie zamieszczone jest na portalu marxists.org 
 

Lew Trocki: Rezultaty i perspektywy (1906) - rozdział III - 1789 - 1848 - 1905

Rewolucja francuska 1789

Tekst jest tłumaczeniem pracy Lwa Trockiego, której angielskie tłumaczenie zamieszczone jest na portalu marxists.org

Lew Trocki: Klasowy charakter państwa radzieckiego

Lew Dawidowicz Trocki

Zerwanie z Międzynarodówką Komunistyczną i orientacja na przyszłą Nową Międzynarodówkę znów postawiły na porządku dziennym kwestię społecznego charakte

Lew Trocki: O inteligencji

Trocki

Lew Trocki
O INTELIGENCJI

Źródło: http://www.marxists.org/polski/trocki/1912/03/ointeligencji.htm

---------------

I

Lew Trocki: Związki zawodowe w epoce imperialistycznego upadku

Lew Dawidowicz Trocki

W rozwoju czy raczej w degeneracji dzisiejszych organizacji związków zawodowych w całym świecie istnieje pewien wspólny wszystkim pociąg: do zbliżenia z władzą państwową i stopienia się z nią.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

rot front