Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 10 gości.

Włodzimierz Lenin

Włodzimierz Lenin: Marksizm a rewizjonizm

Lenin 1897

Pewne powiedzenie głosi, że gdyby pewniki geometryczne naruszały interesy ludzkie, to na pewno by je obalono.

Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. V)

karl_kautsky_2.jpg

SŁUŻALCZOŚĆ WOBEC BURŻUAZJI POD POZOREM «ANALIZY EKONOMICZNEJ»

Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. III)

Tauride_palace.jpg

ZGROMADZENIE USTAWODAWCZE A REPUBLIKA RADZIECKA

Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz.II)

Węgry 1919

DEMOKRACJA BURŻUAZYJNA A DEMOKRACJA PROLETARIACKA

Kwestia, w nieludzki sposób zagmatwana przez Kautsky'ego, wygląda w rzeczywistości jak następuje:

Pogląd, że Rady są niezbędne, jako organizacja bojowa, ale że nie powinny przeobrażać się w organizacje państwowe, jest pod względem praktyczno-politycznym jeszcze bardziej niedorzeczny, niż pod względem teoretycznym. Nawet w czasach pokojowych, kiedy nie ma sytuacji rewolucyjnej, masowa walka robotników z kapitalistami, na przykład strajki masowe, wywołują straszne rozjątrzenie z obu stron, niezwykłą zaciekłość walki, ciągłe powoływanie się burżuazji na to, że pozostaje ona i chce pozostawać <

Udaje on, że w teorii w niczym nie zgadza się z oportunistami, w rzeczywistości zaś zgadza się z nimi w praktyce we wszystkim, co jest istotne (czyli we wszystkim, co dotyczy rewolucji)

PEŁEN TEKST

Wytłuszczenia fragmentów tekstu pochodzą od redakcji WR

Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. I)

Kautsky.jpg

Prezentujemy poniżej ważne dzieło Włodzimierza Lenina, które nie doczekało się jeszcze internetowego wydania w języku polskim, polemikę Lenina z Karlem Kautskym zatytuowaną "Rewolucja proletariack

Włodzimierz Lenin: Socjalizm a religia

Lenin_1914.jpg

Współczesne społeczeństwo opiera się całkowicie na wyzysku ogromnych rzesz klasy robotniczej przez znikomą mniejszość ludności, należącą do klasy właścicieli ziemskich i klasy kapitalistów.

Włodzimierz Lenin: O wrogach ludu

Lenin

Lepiej, żeby dziesiątki i setki inteligentów posiedziały kilka dzionków i tygodni, niż żeby 10 000 zostało pozabijanych. Dalibóg lepiej (...)

Społeczność

UPA