Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 108 gości.

Ryszard Rauba

Ryszard Rauba: Róża Luksemburg i kultura polska

rosa_luxemburg.gif

W pochodzącej z przełomu XIX i XX wieku spuściźnie publicystycznej Róży Luksemburg na szczególną uwagę czytelnika zasługują jej opinie, refleksje oraz przemyślenia dotyczące kultury polskiej, zwłas

Ryszard Rauba: O co walczymy ? - Deklaracja programowa Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (tzw. mała deklaracja, Warszawa, 1 marca 1943 roku)

PPR walczy i zwycięża

 
 
 
 
 
 

Przypisy:
 

1KC PPR miał tu ma myśli funkcjonujący wówczas w podziemiu, konspiracyjny administracyjny aparat państwowy (tzw. Administracja Zastępcza). Aparat ten tworzony był w okresie okupacji hitlerowskiej przez Komendę Główną Armii Krajowej i tzw. Delegaturę Rządu emigracyjnego na kraj.

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

CAPITALIST