Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 4 gości.

Wszystkie teksty

Data nadesłania Tytuł Autor Odsłony
05.07.10 Włodzimierz Lenin: Sojusz robotników z pracującymi i wyzyskiwanymi chłopami Włodzimierz Lenin 4,118
05.04.14 Włodzimierz Lenin: Socjalizm a wojna (Stosunek SDPRR do wojny) Klasycy marksizmu, Włodzimierz Lenin 3,783
03.09.10 Włodzimierz Lenin: Socjalizm a religia Włodzimierz Lenin 4,842
07.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz.II) Włodzimierz Lenin 4,608
10.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. V) Włodzimierz Lenin 4,001
09.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. IV) Włodzimierz Lenin 4,177
08.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. III) Włodzimierz Lenin 4,707
05.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. I) Włodzimierz Lenin 6,790
15.01.11 Włodzimierz Lenin: Przemówienie do czerwonoarmistów odjeżdżających na front polski Włodzimierz Lenin 10,429
27.03.10 Włodzimierz Lenin: Plan ogólnorosyjskiego pisma politycznego Włodzimierz Lenin 3,735
25.04.10 Włodzimierz Lenin: O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji (Tezy Kwietniowe) Włodzimierz Lenin 4,531
29.08.10 Włodzimierz Lenin: O wrogach ludu Włodzimierz Lenin 5,253
08.12.13 Włodzimierz Lenin: O stosunku partii robotniczej do religii Włodzimierz Lenin 3,222
14.10.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VIII - UTOPISTA KAROL MARKS I PRAKTYCZNA RÓŻA LUKSEMBURG Włodzimierz Lenin 3,587
25.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VII - UCHWAŁA LONDYŃSKIEGO KONGRESU MIĘDZYNARODOWEGO Z ROKU 1896 Włodzimierz Lenin 4,362
20.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VI - ODERWANIE SIĘ NORWEGII OD SZWECJI Włodzimierz Lenin 4,061
17.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział V - LIBERALNA BURŻUAZJA I SOCJALISTYCZNI OPORTUNIŚCI W KWESTII NARODOWEJ Włodzimierz Lenin 3,974
15.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział IV - "PRAKTYCYZM” W KWESTII NARODOWEJ Włodzimierz Lenin 3,895
13.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział III KONKRETNE WŁAŚCIWOŚCI ZAGADNIENIA NARODOWEGO W ROSJI I BURŻUAZYJNO-DEMOKRATYCZNE JEJ PRZEKSZTAŁCENIE Włodzimierz Lenin 3,775
22.04.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział III - Konkretne właściwości zagadnienia narodowego w Rosji i burżuazyjno-demokratyczne jej przekształcenie Włodzimierz Lenin 2,358
21.12.13 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział II - Historycznie konkretne postawienie zagadnienia Włodzimierz Lenin 3,743
16.11.10 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział I - Co to jest samookreślenie narodów? Włodzimierz Lenin 6,719
14.12.14 Włodzimierz Lenin: O pogromowej nagonce na Żydów Włodzimierz Lenin 4,398
22.04.13 Włodzimierz Lenin: O haśle Stanów Zjednoczonych Europy Włodzimierz Lenin 3,991
02.07.12 Włodzimierz Lenin: O czystce partii Włodzimierz Lenin 4,519
06.01.15 Włodzimierz Lenin: Nasz program (1899 rok) Włodzimierz Lenin 4,136
15.12.10 Włodzimierz Lenin: Marksizm a rewizjonizm Włodzimierz Lenin 6,348
08.03.15 Włodzimierz Lenin: Kapitalizm a praca kobiet (1913) Włodzimierz Lenin 4,526
28.11.15 Włodzimierz Lenin: Fryderyk Engels (1895) Włodzimierz Lenin 3,455
26.08.10 Włodzimierz Lenin: Ekonomiczne podstawy obumierania państwa Włodzimierz Lenin 7,894
12.03.12 Włodzimierz Lenin: Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej (przedmowa) Włodzimierz Lenin 4,231
19.03.12 Włodzimierz Lenin: Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej Włodzimierz Lenin 1,681
21.01.11 Włodzimierz Lenin: Do robotników, żołnierzy i chłopów! (odezwa na II Zjazd Rad 7.XI.1917) 7,479
15.08.11 Włodzimierz Lenin: Co to są "przyjaciele ludu" i jak oni walczą przeciwko socjaldemokratom? Włodzimierz Lenin 3,354
09.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" rozdział II - Doświadczenie lat 1848-1851 Włodzimierz Lenin 5,295
17.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział VI - Zwulgaryzowanie marksizmu przez oportunistów Włodzimierz Lenin 3,981
14.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział IV - Ciąg dalszy. Uzupełniające wyjaśnienia Engelsa Włodzimierz Lenin 4,061
12.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział III - Doświadczenie Komuny Paryskiej 1871. Analiza Marksa Włodzimierz Lenin 4,202
25.07.11 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział I - Społeczeństwo klasowe a państwo Włodzimierz Lenin 6,043
03.12.15 Włodzimierz Lenin: " Przyczynek do historii zagadnienia dyktatury" 1,803

Społeczność

rot front