Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 14 gości.

Wszystkie teksty

Data nadesłania Tytuł Autor Odsłony
05.07.10 Włodzimierz Lenin: Sojusz robotników z pracującymi i wyzyskiwanymi chłopami Włodzimierz Lenin 4,282
05.04.14 Włodzimierz Lenin: Socjalizm a wojna (Stosunek SDPRR do wojny) Klasycy marksizmu, Włodzimierz Lenin 3,974
03.09.10 Włodzimierz Lenin: Socjalizm a religia Włodzimierz Lenin 5,021
07.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz.II) Włodzimierz Lenin 4,740
10.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. V) Włodzimierz Lenin 4,124
09.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. IV) Włodzimierz Lenin 4,307
08.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. III) Włodzimierz Lenin 4,831
05.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. I) Włodzimierz Lenin 7,016
15.01.11 Włodzimierz Lenin: Przemówienie do czerwonoarmistów odjeżdżających na front polski Włodzimierz Lenin 10,868
27.03.10 Włodzimierz Lenin: Plan ogólnorosyjskiego pisma politycznego Włodzimierz Lenin 3,999
25.04.10 Włodzimierz Lenin: O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji (Tezy Kwietniowe) Włodzimierz Lenin 4,667
29.08.10 Włodzimierz Lenin: O wrogach ludu Włodzimierz Lenin 5,403
08.12.13 Włodzimierz Lenin: O stosunku partii robotniczej do religii Włodzimierz Lenin 3,434
14.10.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VIII - UTOPISTA KAROL MARKS I PRAKTYCZNA RÓŻA LUKSEMBURG Włodzimierz Lenin 3,762
25.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VII - UCHWAŁA LONDYŃSKIEGO KONGRESU MIĘDZYNARODOWEGO Z ROKU 1896 Włodzimierz Lenin 4,566
20.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VI - ODERWANIE SIĘ NORWEGII OD SZWECJI Włodzimierz Lenin 4,271
17.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział V - LIBERALNA BURŻUAZJA I SOCJALISTYCZNI OPORTUNIŚCI W KWESTII NARODOWEJ Włodzimierz Lenin 4,196
15.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział IV - "PRAKTYCYZM” W KWESTII NARODOWEJ Włodzimierz Lenin 4,110
13.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział III KONKRETNE WŁAŚCIWOŚCI ZAGADNIENIA NARODOWEGO W ROSJI I BURŻUAZYJNO-DEMOKRATYCZNE JEJ PRZEKSZTAŁCENIE Włodzimierz Lenin 3,968
22.04.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział III - Konkretne właściwości zagadnienia narodowego w Rosji i burżuazyjno-demokratyczne jej przekształcenie Włodzimierz Lenin 2,476
21.12.13 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział II - Historycznie konkretne postawienie zagadnienia Włodzimierz Lenin 3,913
16.11.10 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział I - Co to jest samookreślenie narodów? Włodzimierz Lenin 6,988
14.12.14 Włodzimierz Lenin: O pogromowej nagonce na Żydów Włodzimierz Lenin 4,636
22.04.13 Włodzimierz Lenin: O haśle Stanów Zjednoczonych Europy Włodzimierz Lenin 4,198
02.07.12 Włodzimierz Lenin: O czystce partii Włodzimierz Lenin 4,789
06.01.15 Włodzimierz Lenin: Nasz program (1899 rok) Włodzimierz Lenin 4,425
15.12.10 Włodzimierz Lenin: Marksizm a rewizjonizm Włodzimierz Lenin 6,576
08.03.15 Włodzimierz Lenin: Kapitalizm a praca kobiet (1913) Włodzimierz Lenin 4,739
28.11.15 Włodzimierz Lenin: Fryderyk Engels (1895) Włodzimierz Lenin 3,678
26.08.10 Włodzimierz Lenin: Ekonomiczne podstawy obumierania państwa Włodzimierz Lenin 8,227
12.03.12 Włodzimierz Lenin: Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej (przedmowa) Włodzimierz Lenin 4,470
19.03.12 Włodzimierz Lenin: Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej Włodzimierz Lenin 1,811
21.01.11 Włodzimierz Lenin: Do robotników, żołnierzy i chłopów! (odezwa na II Zjazd Rad 7.XI.1917) 7,766
15.08.11 Włodzimierz Lenin: Co to są "przyjaciele ludu" i jak oni walczą przeciwko socjaldemokratom? Włodzimierz Lenin 3,462
09.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" rozdział II - Doświadczenie lat 1848-1851 Włodzimierz Lenin 5,648
17.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział VI - Zwulgaryzowanie marksizmu przez oportunistów Włodzimierz Lenin 4,202
14.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział IV - Ciąg dalszy. Uzupełniające wyjaśnienia Engelsa Włodzimierz Lenin 4,291
12.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział III - Doświadczenie Komuny Paryskiej 1871. Analiza Marksa Włodzimierz Lenin 4,445
25.07.11 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" - rozdział I - Społeczeństwo klasowe a państwo Włodzimierz Lenin 6,311
03.12.15 Włodzimierz Lenin: " Przyczynek do historii zagadnienia dyktatury" 1,905

Społeczność

marks