Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 89 gości.

Wszystkie teksty

Data nadesłania Tytuł Autor Odsłony
08.03.14 Włodzimierz Lenin: Władza radziecka a sytuacja kobiet (1919) Włodzimierz Lenin 6,421
04.11.11 Włodzimierz Lenin: Władza radziecka a położenie kobiety Włodzimierz Lenin 5,693
04.11.17 Włodzimierz Lenin: W związku z czwartą rocznicą rewolucji październikowej Włodzimierz Lenin 2,389
19.06.10 Włodzimierz Lenin: Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu Włodzimierz Lenin 5,632
08.05.10 Włodzimierz Lenin: Trzecia Międzynarodówka i jej znaczenie w dziejach Włodzimierz Lenin 6,779
05.07.10 Włodzimierz Lenin: Sojusz robotników z pracującymi i wyzyskiwanymi chłopami Włodzimierz Lenin 6,144
05.04.14 Włodzimierz Lenin: Socjalizm a wojna (Stosunek SDPRR do wojny) Klasycy marksizmu, Włodzimierz Lenin 5,967
03.09.10 Włodzimierz Lenin: Socjalizm a religia Włodzimierz Lenin 6,977
07.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz.II) Włodzimierz Lenin 6,282
10.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. V) Włodzimierz Lenin 5,434
09.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. IV) Włodzimierz Lenin 5,859
08.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. III) Włodzimierz Lenin 6,412
05.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. I) Włodzimierz Lenin 9,267
15.01.11 Włodzimierz Lenin: Przemówienie do czerwonoarmistów odjeżdżających na front polski Włodzimierz Lenin 15,113
27.03.10 Włodzimierz Lenin: Plan ogólnorosyjskiego pisma politycznego Włodzimierz Lenin 5,887
25.04.10 Włodzimierz Lenin: O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji (Tezy Kwietniowe) Włodzimierz Lenin 6,550
29.08.10 Włodzimierz Lenin: O wrogach ludu Włodzimierz Lenin 7,218
08.12.13 Włodzimierz Lenin: O stosunku partii robotniczej do religii Włodzimierz Lenin 5,240
14.10.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VIII - UTOPISTA KAROL MARKS I PRAKTYCZNA RÓŻA LUKSEMBURG Włodzimierz Lenin 5,676
25.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VII - UCHWAŁA LONDYŃSKIEGO KONGRESU MIĘDZYNARODOWEGO Z ROKU 1896 Włodzimierz Lenin 6,919
20.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VI - ODERWANIE SIĘ NORWEGII OD SZWECJI Włodzimierz Lenin 6,572
17.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział V - LIBERALNA BURŻUAZJA I SOCJALISTYCZNI OPORTUNIŚCI W KWESTII NARODOWEJ Włodzimierz Lenin 6,448
15.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział IV - "PRAKTYCYZM” W KWESTII NARODOWEJ Włodzimierz Lenin 6,322
13.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział III KONKRETNE WŁAŚCIWOŚCI ZAGADNIENIA NARODOWEGO W ROSJI I BURŻUAZYJNO-DEMOKRATYCZNE JEJ PRZEKSZTAŁCENIE Włodzimierz Lenin 6,062
22.04.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział III - Konkretne właściwości zagadnienia narodowego w Rosji i burżuazyjno-demokratyczne jej przekształcenie Włodzimierz Lenin 4,003
21.12.13 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział II - Historycznie konkretne postawienie zagadnienia Włodzimierz Lenin 5,988
16.11.10 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział I - Co to jest samookreślenie narodów? Włodzimierz Lenin 9,586
14.12.14 Włodzimierz Lenin: O pogromowej nagonce na Żydów Włodzimierz Lenin 6,823
22.04.13 Włodzimierz Lenin: O haśle Stanów Zjednoczonych Europy Włodzimierz Lenin 6,505
02.07.12 Włodzimierz Lenin: O czystce partii Włodzimierz Lenin 7,394
07.01.15 Włodzimierz Lenin: Nasz program (1899 rok) Włodzimierz Lenin 6,967
15.12.10 Włodzimierz Lenin: Marksizm a rewizjonizm Włodzimierz Lenin 9,155
08.03.15 Włodzimierz Lenin: Kapitalizm a praca kobiet (1913) Włodzimierz Lenin 7,315
20.03.19 Włodzimierz Lenin: Informacja o rozmowach prowadzonych przez radio z Belą Kunem Włodzimierz Lenin 1,117
28.11.15 Włodzimierz Lenin: Fryderyk Engels (1895) Włodzimierz Lenin 6,232
26.08.10 Włodzimierz Lenin: Ekonomiczne podstawy obumierania państwa Włodzimierz Lenin 11,382
13.03.12 Włodzimierz Lenin: Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej (przedmowa) Włodzimierz Lenin 6,739
19.03.12 Włodzimierz Lenin: Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej Włodzimierz Lenin 3,347
21.01.11 Włodzimierz Lenin: Do robotników, żołnierzy i chłopów! (odezwa na II Zjazd Rad 7.XI.1917) 11,250
15.08.11 Włodzimierz Lenin: Co to są "przyjaciele ludu" i jak oni walczą przeciwko socjaldemokratom? Włodzimierz Lenin 4,955

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

future2