Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 9 gości.

Wszystkie teksty

Data nadesłania Tytuł Autor Odsłony
04.11.11 Włodzimierz Lenin: Władza radziecka a położenie kobiety Włodzimierz Lenin 4,826
04.11.17 Włodzimierz Lenin: W związku z czwartą rocznicą rewolucji październikowej Włodzimierz Lenin 1,539
19.06.10 Włodzimierz Lenin: Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu Włodzimierz Lenin 4,745
08.05.10 Włodzimierz Lenin: Trzecia Międzynarodówka i jej znaczenie w dziejach Włodzimierz Lenin 5,744
05.07.10 Włodzimierz Lenin: Sojusz robotników z pracującymi i wyzyskiwanymi chłopami Włodzimierz Lenin 5,161
05.04.14 Włodzimierz Lenin: Socjalizm a wojna (Stosunek SDPRR do wojny) Klasycy marksizmu, Włodzimierz Lenin 4,882
03.09.10 Włodzimierz Lenin: Socjalizm a religia Włodzimierz Lenin 5,826
07.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz.II) Włodzimierz Lenin 5,457
10.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. V) Włodzimierz Lenin 4,739
09.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. IV) Włodzimierz Lenin 5,022
08.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. III) Włodzimierz Lenin 5,550
05.09.10 Włodzimierz Lenin: Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky (cz. I) Włodzimierz Lenin 8,063
15.01.11 Włodzimierz Lenin: Przemówienie do czerwonoarmistów odjeżdżających na front polski Włodzimierz Lenin 12,569
27.03.10 Włodzimierz Lenin: Plan ogólnorosyjskiego pisma politycznego Włodzimierz Lenin 4,919
25.04.10 Włodzimierz Lenin: O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji (Tezy Kwietniowe) Włodzimierz Lenin 5,426
29.08.10 Włodzimierz Lenin: O wrogach ludu Włodzimierz Lenin 6,171
08.12.13 Włodzimierz Lenin: O stosunku partii robotniczej do religii Włodzimierz Lenin 4,314
14.10.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VIII - UTOPISTA KAROL MARKS I PRAKTYCZNA RÓŻA LUKSEMBURG Włodzimierz Lenin 4,531
25.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VII - UCHWAŁA LONDYŃSKIEGO KONGRESU MIĘDZYNARODOWEGO Z ROKU 1896 Włodzimierz Lenin 5,644
20.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział VI - ODERWANIE SIĘ NORWEGII OD SZWECJI Włodzimierz Lenin 5,359
17.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział V - LIBERALNA BURŻUAZJA I SOCJALISTYCZNI OPORTUNIŚCI W KWESTII NARODOWEJ Włodzimierz Lenin 5,270
15.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział IV - "PRAKTYCYZM” W KWESTII NARODOWEJ Włodzimierz Lenin 5,137
13.09.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział III KONKRETNE WŁAŚCIWOŚCI ZAGADNIENIA NARODOWEGO W ROSJI I BURŻUAZYJNO-DEMOKRATYCZNE JEJ PRZEKSZTAŁCENIE Włodzimierz Lenin 4,960
22.04.14 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział III - Konkretne właściwości zagadnienia narodowego w Rosji i burżuazyjno-demokratyczne jej przekształcenie Włodzimierz Lenin 3,191
21.12.13 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział II - Historycznie konkretne postawienie zagadnienia Włodzimierz Lenin 4,889
16.11.10 Włodzimierz Lenin: O prawie narodów do samostanowienia - Rozdział I - Co to jest samookreślenie narodów? Włodzimierz Lenin 8,261
14.12.14 Włodzimierz Lenin: O pogromowej nagonce na Żydów Włodzimierz Lenin 5,567
22.04.13 Włodzimierz Lenin: O haśle Stanów Zjednoczonych Europy Włodzimierz Lenin 5,277
02.07.12 Włodzimierz Lenin: O czystce partii Włodzimierz Lenin 6,050
07.01.15 Włodzimierz Lenin: Nasz program (1899 rok) Włodzimierz Lenin 5,608
15.12.10 Włodzimierz Lenin: Marksizm a rewizjonizm Włodzimierz Lenin 7,781
08.03.15 Włodzimierz Lenin: Kapitalizm a praca kobiet (1913) Włodzimierz Lenin 5,895
20.03.19 Włodzimierz Lenin: Informacja o rozmowach prowadzonych przez radio z Belą Kunem Włodzimierz Lenin 341
28.11.15 Włodzimierz Lenin: Fryderyk Engels (1895) Włodzimierz Lenin 4,930
26.08.10 Włodzimierz Lenin: Ekonomiczne podstawy obumierania państwa Włodzimierz Lenin 9,650
13.03.12 Włodzimierz Lenin: Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej (przedmowa) Włodzimierz Lenin 5,558
19.03.12 Włodzimierz Lenin: Dwie taktyki socjaldemokracji w rewolucji demokratycznej Włodzimierz Lenin 2,534
21.01.11 Włodzimierz Lenin: Do robotników, żołnierzy i chłopów! (odezwa na II Zjazd Rad 7.XI.1917) 9,149
15.08.11 Włodzimierz Lenin: Co to są "przyjaciele ludu" i jak oni walczą przeciwko socjaldemokratom? Włodzimierz Lenin 4,139
10.01.14 Włodzimierz Lenin: "Państwo a rewolucja" rozdział II - Doświadczenie lat 1848-1851 Włodzimierz Lenin 7,042

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

Towarzysz Lenin oczyszcza ziemię ze śmieci