Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 użytkowników i 33 gości.

Wszystkie teksty

Data nadesłania Tytuł Autor Odsłony
21.09.09 Simon Basketter: Kryzys - to jeszcze nie koniec Simon Basketter 4,463
12.01.18 Siergiej Zubrow: Front Lewicy jako drabina dla ambicji politycznych Siergiej Zubrow 1,607
05.04.14 Siergiej Dowgal: Lewica spóźniła się na Majdan o dziesięć lat i kilka dni... Siergiej Dowgal 3,374
06.02.11 Sian Ruddick: Siedem dni które wstrząsnęły dyktaturą Sian Ruddick 2,589
13.07.14 Sergei Kirichuk: Ukraina na drodze do katastrofy Sergei Kirichuk 4,662
15.03.15 Serge Halimi: W Grecji lewica żąda nowej Europy Serge Halimi 2,851
20.05.15 Senyszyn: "Razem", czyli osobno 3,016
24.02.10 Sebastian Glica: Wspólnym frontem Sebastian Glica 4,068
20.10.11 Samoobrona skręca w lewo i sięga po Marksa Stanisław Kowalczyk 2,896
12.09.11 Salvador Allende: Ostatnie słowa do Narodu (11 września 1973) Salvador Allende 4,702
14.07.11 Sadystyczny amerykański „eksperyment z Tuskegee” w Gwatemali Workers Vanguard 10,236
18.11.11 S. Borewicz: Czyja prawda jest bardziej prawdziwa... S. Borewicz 4,280
15.09.10 Rzeź nie przyniosła zwycięstwa USA 3,988
04.05.14 Rząd na bruk. Pracy, Mieszkań, Godnej Płacy! - 1-majowy Marsz Sprawiedliwości Społecznej + film 3,371
05.05.11 Ryszard Rauba:Zapomniana odezwa Ryszard Rauba 5,817
22.07.17 Ryszard Rauba: „„GAZETA WYBORCZA” CZYLI PECUNIA NON OLET (PIENIĄDZE NIE ŚMIERDZĄ) !!! Ryszard Rauba 2,386
12.11.14 Ryszard Rauba: „W obronie niepodległości Polski i pokoju” - Z antyfaszystowskiej i antywojennej jednodniówki Komunistycznej Partii Polski z 1 września 1936 roku. Ryszard Rauba 4,165
30.12.13 Ryszard Rauba: „Święta ofensywa” - w 69. rocznicę zwycięskiej, wyzwoleńczej radziecko – polskiej ofensywy styczniowej z 1945 roku. Ryszard Rauba 3,753
25.03.14 Ryszard Rauba: „Precz z najazdem imperialistów polskich na niepodległy naród litewski ! Precz z wojną !” - Z okolicznościowej, antysanacyjnej i antywojennej Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski (marzec 1938 r.). Ryszard Rauba 5,848
26.02.11 Ryszard Rauba: „Inna Europa jest po prostu konieczna” - czyli Polska Partia Pracy o swojej alternatywnej wizji Europy Ryszard Rauba 6,359
10.08.14 Ryszard Rauba: „DO LUDU PRACUJĄCEGO POLSKI !” - Odezwa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z pamiętnego, strajkowego sierpnia 1937 roku. Ryszard Rauba 5,299
20.08.11 Ryszard Rauba: Żołnierze w odpowiedzi Piłsudskiemu – Odezwa Warszawskiej Rady Delegatów Żołnierskich z lipca 1920 roku. Ryszard Rauba 11,182
23.12.13 Ryszard Rauba: Zbudujemy Polskę nową... - przyczynek do 70. rocznicy bitwy pod Lenino. Ryszard Rauba 3,759
05.05.12 Ryszard Rauba: Z Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski na Święto Pracy (Warszawa, kwiecień 1937 r.). Ryszard Rauba 4,265
10.09.11 Ryszard Rauba: Z odezwy KC KPP 11.11.1936 Ryszard Rauba 5,055
03.06.11 Ryszard Rauba: Z ideowych dokumentów polskiej lewicy - Szkic programu Polskiej Partii Socjalistycznej (maj 1893 r.). Ryszard Rauba 5,381
04.01.15 Ryszard Rauba: Z Deklaracji Krajowej Rady Narodowej (uchwalonej na pierwszym plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej w dniu 1 stycznia 1944 roku). Ryszard Rauba 4,762
28.09.11 Ryszard Rauba: Wątek niemiecki w zapomnianej korespondencji Róży Luksemburg Ryszard Rauba 3,937
17.09.11 Ryszard Rauba: Wątek Narodowej Demokracji (Endecji) w rewolucyjnej publicystyce Róży Luksemburg z lat 1905 – 1906 Ryszard Rauba 6,314
20.06.11 Ryszard Rauba: W służbie rewolucji socjalnej i międzynarodowego ruchu robotniczego - czyli słów kilka o Róży Luksemburg Ryszard Rauba 4,483
02.04.12 Ryszard Rauba: W służbie dla Polski i dla klasy robotniczej czyli Ochotnicza Robotnicza Brygada Obrony Warszawy (ORBOW) we wrześniu 1939 r. Ryszard Rauba 4,055
11.11.11 Ryszard Rauba: W rocznicę niepodległości Polski – Z antysanacyjnej i antyfaszystowskiej odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z listopada 1936 roku Ryszard Rauba 4,099
12.03.17 Ryszard Rauba: W odpowiedzi Wiktorowi Ferfeckiemu z Rzeczpospolitej Ryszard Rauba 2,989
22.12.11 Ryszard Rauba: Uwagi i refleksje Róży Luksemburg na wieść o wybuchu pierwszej rewolucji rosyjskiej w styczniu 1905 roku. Ryszard Rauba 4,554
21.05.11 Ryszard Rauba: Ustrój szkolny i poziom oświaty w Polsce od chwili odzyskania niepodległości do połowy lat 30 – tych XX wieku - subiektywny szkic Ryszard Rauba 12,910
07.09.11 Ryszard Rauba: Towarzysz Marcin Kasprzak we wspomnieniu Róży Luksemburg: artykuł – nekrolog z 30 września 1905 roku Ryszard Rauba 9,833
16.07.12 Ryszard Rauba: Spór o oblicze ideowe polskiej szkoły ( od zarania niepodległości do połowy lat 30. XX wieku) – subiektywny szkic Ryszard Rauba 6,846
12.05.11 Ryszard Rauba: Sanacyjne rządy piłsudczykowskie wobec wielkiego kryzysu – zarys polityki gospodarczej w latach 1929 – 1935. Ryszard Rauba 6,219
14.08.12 Ryszard Rauba: Róża Luksemburg wobec zagadnienia rewolucji Ryszard Rauba 4,598
03.03.11 Ryszard Rauba: Róża Luksemburg o współpracy polskich i rosyjskich robotników – opinie i uwagi z lat 1893 – 1894. Ryszard Rauba 4,816

Ogłoszenia parafialne

Społeczność

USRR