Multimedia

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 1 użytkownik i 26 gości.

Wszystkie teksty

Data nadesłania Tytuł Autor Odsłony
23.12.13 Ryszard Rauba: Zbudujemy Polskę nową... - przyczynek do 70. rocznicy bitwy pod Lenino. Ryszard Rauba 2,545
05.05.12 Ryszard Rauba: Z Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski na Święto Pracy (Warszawa, kwiecień 1937 r.). Ryszard Rauba 2,890
10.09.11 Ryszard Rauba: Z odezwy KC KPP 11.11.1936 Ryszard Rauba 3,804
02.06.11 Ryszard Rauba: Z ideowych dokumentów polskiej lewicy - Szkic programu Polskiej Partii Socjalistycznej (maj 1893 r.). Ryszard Rauba 4,109
04.01.15 Ryszard Rauba: Z Deklaracji Krajowej Rady Narodowej (uchwalonej na pierwszym plenarnym posiedzeniu Krajowej Rady Narodowej w dniu 1 stycznia 1944 roku). Ryszard Rauba 3,029
28.09.11 Ryszard Rauba: Wątek niemiecki w zapomnianej korespondencji Róży Luksemburg Ryszard Rauba 2,724
17.09.11 Ryszard Rauba: Wątek Narodowej Demokracji (Endecji) w rewolucyjnej publicystyce Róży Luksemburg z lat 1905 – 1906 Ryszard Rauba 4,613
20.06.11 Ryszard Rauba: W służbie rewolucji socjalnej i międzynarodowego ruchu robotniczego - czyli słów kilka o Róży Luksemburg Ryszard Rauba 3,468
02.04.12 Ryszard Rauba: W służbie dla Polski i dla klasy robotniczej czyli Ochotnicza Robotnicza Brygada Obrony Warszawy (ORBOW) we wrześniu 1939 r. Ryszard Rauba 2,689
11.11.11 Ryszard Rauba: W rocznicę niepodległości Polski – Z antysanacyjnej i antyfaszystowskiej odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z listopada 1936 roku Ryszard Rauba 2,877
12.03.17 Ryszard Rauba: W odpowiedzi Wiktorowi Ferfeckiemu z Rzeczpospolitej Ryszard Rauba 1,712
22.12.11 Ryszard Rauba: Uwagi i refleksje Róży Luksemburg na wieść o wybuchu pierwszej rewolucji rosyjskiej w styczniu 1905 roku. Ryszard Rauba 3,227
21.05.11 Ryszard Rauba: Ustrój szkolny i poziom oświaty w Polsce od chwili odzyskania niepodległości do połowy lat 30 – tych XX wieku - subiektywny szkic Ryszard Rauba 10,800
07.09.11 Ryszard Rauba: Towarzysz Marcin Kasprzak we wspomnieniu Róży Luksemburg: artykuł – nekrolog z 30 września 1905 roku Ryszard Rauba 7,550
16.07.12 Ryszard Rauba: Spór o oblicze ideowe polskiej szkoły ( od zarania niepodległości do połowy lat 30. XX wieku) – subiektywny szkic Ryszard Rauba 5,390
11.05.11 Ryszard Rauba: Sanacyjne rządy piłsudczykowskie wobec wielkiego kryzysu – zarys polityki gospodarczej w latach 1929 – 1935. Ryszard Rauba 4,809
14.08.12 Ryszard Rauba: Róża Luksemburg wobec zagadnienia rewolucji Ryszard Rauba 2,611
03.03.11 Ryszard Rauba: Róża Luksemburg o współpracy polskich i rosyjskich robotników – opinie i uwagi z lat 1893 – 1894. Ryszard Rauba 3,658
08.06.11 Ryszard Rauba: Róża Luksemburg o Karolu Marksie – zapomniana rocznicowa publikacja z 1903 r. Ryszard Rauba 3,130
12.07.12 Ryszard Rauba: Róża Luksemburg i kultura polska Ryszard Rauba 2,686
19.07.11 Ryszard Rauba: Rosyjski Rząd Tymczasowy i jego odezwa "Do Polaków" z 30 marca 1917 r. Ryszard Rauba 8,905
15.06.11 Ryszard Rauba: Refleksje Róży Luksemburg po krwawym stłumieniu przez carat robotniczego powstania w Łodzi w czerwcu 1905 r. Ryszard Rauba 2,226
17.08.11 Ryszard Rauba: Przedwojenny jezuicki „Przegląd Powszechny” i Żydzi Ryszard Rauba 3,557
15.12.13 Ryszard Rauba: Przedwojenni polscy komuniści wobec 19. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – wybrane opinie, uwagi, refleksje z 1937 roku Ryszard Rauba 2,083
02.12.11 Ryszard Rauba: Problematyka żydowska w opiniach, uwagach,refleksjach i politycznych komentarzach socjaldemokratki,rewolucjonistki i marksistki Róży Luksemburg. Ryszard Rauba 2,303
21.10.11 Ryszard Rauba: Polska Partia Socjalistyczna - Lewica w krytycznych opiniach, przemyśleniach, politycznych analizach i uwagach czołowego ideologa polskiej socjaldemokracji - Róży Luksemburg Ryszard Rauba 5,969
09.02.13 Ryszard Rauba: Polscy komuniści wobec antyfaszystowskiego powstania Schutzbundu w Austrii Ryszard Rauba 3,166
02.05.11 Ryszard Rauba: Piłsudczycy bez Piłsudskiego – sanacyjny obóz rządzący w publicystyce jezuickiego „Przeglądu Powszechnego” z lat 1935 – 1936. Ryszard Rauba 5,574
31.05.11 Ryszard Rauba: Pierwszy program polskiego socjalizmu Ryszard Rauba 3,879
24.02.12 Ryszard Rauba: O co walczymy ? - Deklaracja programowa Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej (tzw. mała deklaracja, Warszawa, 1 marca 1943 roku) Ryszard Rauba 6,221
28.05.11 Ryszard Rauba: Ludwik Krzywicki - zapomniany polski marksista Ryszard Rauba 5,209
24.08.11 Ryszard Rauba: List otwarty do polskiego ludu roboczego napisany przez Księdza Piotra Ściegiennego z 1892 roku – czyli polscy socjaliści w specyficznym hołdzie dla księdza – rewolucjonisty. Ryszard Rauba 4,887
22.03.11 Ryszard Rauba: Ku refleksji i rozwadze czyli problematyka żydowska w zapomnianej publicystyce jezuickiego „Przeglądu Powszechnego” z lat 1935 – 1937 Ryszard Rauba 2,766
24.05.11 Ryszard Rauba: Krwawy kwiecień 1936 roku we Lwowie Ryszard Rauba 6,021
29.10.11 Ryszard Rauba: Konieczna zimna krew czyli „pożegnalny”, antywojenny artykuł wielkiego, francuskiego socjalisty Ryszard Rauba 2,455
31.03.11 Ryszard Rauba: Kilka uwag Róży Luksemburg o dyscyplinie partyjnej Ryszard Rauba 3,088
05.01.12 Ryszard Rauba: Do robotników, chłopów i inteligencji ! Do wszystkich patriotów polskich ! - pierwsza odezwa programowa Polskiej Partii Robotniczej (P. P. R.) (Warszawa, połowa stycznia 1942). Ryszard Rauba 3,141
17.11.11 Ryszard Rauba: Do Proletariuszy wszystkich krajów ! (An die Proletarier aller Länder !) - rewolucyjna Odezwa Związku Spartakusa (Spartakusbundu) z 25 listopada 1918 roku. Ryszard Rauba 4,185
04.06.13 Ryszard Rauba: Do ludzi pracy - wierzących katolików ! - Z zapomnianej, antywojennej Odezwy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski z 1937 roku Ryszard Rauba 2,212
03.07.11 Ryszard Rauba: Co to jest Polska? Ryszard Rauba 6,914

Społeczność

1917 rev